pırtlaşıq

pırtlaşıq
sif. Pırtlaşmış halda olan; qarışmış, dolaşıq. Pırtlaşıq sap. – Qarı əlini nəvəsinin pırtlaşıq və dolaşıq saçlarında gəzdirdi. S. R.. Pırtlaşıq düşmək – 1) bax pırtlaşmaq; 2) dolaşıq düşmək. İşim pırtlaşıq düşüb.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qırınc — tüşmək: (Qax) dolaşmaq, pırtlaşıq düşmək. – Anam ip açırdı, ipi qırınc tüşdüyüçün çox əyləndi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • pırpızıdı — (Şuşa) saçı pırtlaşıq. – Bir pırpızdı qız gəlif səni soruşur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vələm-vələm — (Salyan) pırtlaşıq, dağınıq <saç>. – Başu:n tükü vələm vələmdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • julidəmu — f. qarışıq saçlı, daranmamış, pırtlaşıq saçları olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dağılmaq — f. 1. Sökülmək, uçulmaq, altüst olmaq, xaraba halına gəlmək. Daşqın zamanı bəndlər dağıldı. Zəlzələdən çoxlu ev dağılmışdır. Körpü seldən dağıldı. // Bərbad hala gəlmək, pozulmaq. Təsərrüfat dağıldı. 2. Çox işlənməkdən, geyilməkdən, sürtülməkdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daraqbatmaz — f. sif. Qalın, gur, sıx, yaxud dolaşıq, pırtlaşıq, dolaşıb bir birinə sarılmış. <Sevil> . . əlini sıx və daraqbatmaz qara saçlarına aparıb gəzdirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaş — 1. bax dolaşa. Dəyirmanın, bulaqların suyu donmuş, qurumuş; Sərçə, dolaş yem axtarır, qar üstünə qonmuşdur. A. S.. 2. sif. dan. Dolaşıq, pırtlaşıq. dolaş dolaş: dolaş dolaş olmaq – dolaşmaq, dolaşıq düşmək. İp dolaş dolaş olub açılmır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaşıq — sif. 1. Dolaşmış halda olan, pırtlaşıq, bir birinə dolaşmış, bir birinə qarışmış, bir birinin içinə keçmiş. Dolaşıq ip (sap). Dolaşıq saç. 2. Düz getməyən, əyri üyrü, dolanbac. Dolaşıq yol. Dolaşıq küçə. // məc. Çətinliklərlə, maneələrlə dolu;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyün — 1. is. 1. İki ip və s. nin bir birinə bağlanmasından əmələ gələn yumru ilmək yeri, habelə ipin özünün ilmək halına salınmış yeri. İpin düyününü açmaq. – <Səttar:> Yazıq arvadın barmaqları ilmədə qalıb, gözü düyünlərdə. P. M.. Düyün düşmək – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilişik — 1. sif. Düyün, pırtlaşıq, ilişmiş şeyin halı. İlişik ip. İlişik məftil. // İs. mənasında. Bayaqdan yazıq qadın neçə dəfə məftili ilişikdən qurtarıb. M. C.. 2. məc. Dolaşıq, qarışıq. İlişik fikirlər. 3. is. Münasibət, əlaqə, asılılıq. Onunla heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”